woensdag 1 september 2010

Lateralisarie

• Lateralisatie, vastleggen van rechterkant als voorkeurkant, ego en zelfbeeld versterken door wilsactiviteit. – mikken met stok en balletje: plaats een object, bijvoorbeeld een rode ster uit karton geknipt en op een wit of lila achtergrond geplakt, tegen de muur op ooghoogte, ¾ meter ver. Plaats een object in de linkerhand , de linkerhand blijft in positie achter de rug, vormt een hoek ter hoogte van de middellijf. Een koperstaafje van potloodlengte, of een andere rechte object, in de rechterhand. Staan met voeten bij elkaar. Ogen gefocust en stok/staaf gericht op het centrum van de rode ster, kind loopt langzaam naar ster tot uiteinde van staaf/stok raakt. 2x doen. N.B. niet achteruit lopen.


Deze oefening kan uitgebouwd worden door het kind te laten hoppen op de rechterbeen, linkervoet van de grond, knie gebogen.2x

Op de linkerbeen hoppen terwijl rechterbeen en voet naar voren wijst. Staaf steeds in rechterhand houden en duiden tot de ster geraakt wordt.

Plaats een rode ster aan de rechterkant van het kind; de leraar staat direct voor het kind, ongeveer 3meter verder. Het kind stasat met beide voeten samen,goede houding en een pittenzakje op de wreef vav de rechtervoet en en pittenzakje in de rechterhand op harthoogte; de rechterarm moet omhoog en naar buiten gehouden wordt, als een vleugel; de blik is recht naar voren gericht. De linkerhand is achter de rug, op de middellijn. Een, twee drie – beide pittenzakjes gelijktijdig wegwerpen, het zakje op de rechtervoet wordt naar de leraar gegooid, het zakje in de rechterhand wordt naar de ster geworpen. De linkerhand beweegt niet. 5-7x herhalen. Belangrijke doelwit is het in evenwicht blijven terwijl de aandacht gefocus blijft op de leraar.

Het kind staat met zijn boeten naast elkaar en de rechterarm gebogen, op hart hoogte voor de lichaam. De ogen volgen de vinger van de leraar langzaam van de schouder, naar beneden glijdend langs de arm, langs de elleboog en tot bij de hand

Mary Jo Oresti, Resource teacher's manual

Geen opmerkingen:

Een reactie posten