vrijdag 27 augustus 2010

Lichaamsbewustzijn en ruimtelijke oriëntatie, zintuiglijke ontwikkeling.

Lichaamsbewustzijn en ruimtelijke oriëntatie, zintuiglijke ontwikkeling.
Fijne en grove motorische vaardigheden.
Bewegingsmechanisme inschakelen:

Primaire bewegingen: tijgeren, kruipen, rollen, sluipen, springen.
In deken draaien en rollen.
Op evenwichtsbalk lopen.
Hielen tegen tenen lopen.
Rechte lijn & kromme lijn lopen.
In ritmen lopen (bij voorbeeld kort-kort-lang, lang-kort etc.)
Tellen bij iedere stap.
Zwaaien, klimmen, schommelen, achteruitlopen
Langzaam, normaal of snel lopen, rennen.
Vegen, harken, graven, emmers dragen, stenen dragen. (arbeidspelletjes)
Pittenzakjes (met verschillende vullingen), ballen of stokken om door te geven, in de lucht te gooien of te vangen.
Kegelspelletjes.
Raak je rechterschouder met je linker hand etc.

Piaget toonde al in 1940 aan hoe belangrijk fysieke beweging als basis van cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling is.
Bewegingsproblemen hebben hun neerslag in het taalvermogen. Zwak zintuiglijke ontwikkeling heeft intellectuele en leer achterstand tot gevolg.

Tactiele ervaringen. De tastzin wordt ook ingeschakeld wanneer de ruimte verkent worden of bewegingen gedaan worden - helpt bij het “thuis voelen” in eigen lijf. Zand, water en modderspelletjes.Geen opmerkingen:

Een reactie posten