vrijdag 22 november 2013


Waar werken wij aan? Welke doelen streven wij na?

De vaardigheden en ontwikkelingsgerichte aspecten waaraan gewerkt wordt

Ontwikkelen van een goed werkhouding
Leren om te focussen en te concentreren
Ontwikkelen van een goede en gerichte luisterhouding
Geheugen stimuleren
 
Wilsontwikkeling
Stimulering van denkvaardigheden binnen de gegeven mogelijkheden
Affectieve ontwikkeling, emotionele en gevoelsbelevingen stimulerenTaalontwikkeling (hetzij actief/passief)
Articulatie en intonatie
Begrippen eigen maken
Woordenschat uitbreiden en uitdrukkingsvermogen ondersteunen (expressie in taal en/of gebaar)
Stimuleren van het visueel voorstellingsvermogen.

Wereldoriëntering
Interesse wekken in de buitenwereld en
Ruimtelijk bewustzijn
Vormbeleving
 
Zintuiglijke ontwikkeling
Sensopathische ervaringenLichaamsbewustzijn
Oog-hand coördinatie
Grove en fijne motoriek

 
Muzikale ontwikkeling
Gevoel voor maat en ritme

Kunstzinnige ontwikkeling

Harmonisering van belevingen van binnen- en buiten buitenwereld
Boven en onderspoot (denken en handelen)Groepslessen
Logopedie
Muziek
Euritmie
Schilderen/Boetseren/Handvaardigheid (knutselen)
Spraakoefeningen


Therapieën
Logopedie
Muziek
Fysiotherapie
Ritmische massage

Euritmie


Individuele lessen
Kan enige van al het vorige aspecten zijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten