vrijdag 29 januari 2010

Onderscheidend leren luisteren, opdracht uitvoeren, concentratie, taalontwikkeling, grove & fijne motoriek, wilsversterkende activiteiten, interesse in de wereld uitbreiden.

Groeten met handpop – indirect kontact maken; aandacht, uitnodiging.

Zeg eens wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij?
Zeg een s wie ben jij, hoe heet jij?
Ik ben Piep de Muis, Piep de Muis, Piep de Muis.
Mijn naam is piep de Muis, zo heet ik.

Ik ben M....., en zo verder

Beginspreuk:
De engel va de dag maakt het stralend licht
De engel van de nacht vouwt zijn vleugels dicht.
bron: Kringspelen en Ritmisch-muzikale bewegingsspelen. Samengesteld door Bernadette de la Houssaye en uitgegeven door Zonnehuizen Veltheim Stenia

Eurithmie: doorgaan met de klinkers.
Taalontwikkeling en spraakoefening.
De eigen bewegingszin wordt ingeschakeld en oriëntatie in de ruimte wordt geoefend.

A
Naar de aarde, naar de aarde
Gaat de warme zonnestraal.

E
Neem mij mee, neem mij mee
Zegt de kleine lentefee.

I
Hier met zwier, hier met zwier
Giert de wind en maakt plezier.

O
Komt een wolk, een grote wolk
Voor het lieve zonnevolk.

U
En nu, en nu?
Neem een flinke paraplu.
Want het regent dat het giet.
Vlug naar huis en wachten niet.
bron: Hermien Ijzerman, Spel en gebaar, Stichting Uitgeverij Egelantier

Hand/vingerspelletje
De twee handen groeten elkaar -
Goede morgen met elkander
Waar gaat jij heen vraagt de ander
Ik ga naar zee, ga jij mee
Ik denk van niet, het is veel te diep

Dag, tot de volgende keer maar weer
Dag, tot de volgende keer.

Daarna groet Piep de Muis alle vingers (met Piep de handpop zijn handen; hij onderzoekt even het puntje van de neus van het kind, en ook ogen, mond, wangen, oren krijgen een beurt) Ieder vinger aan de rechter hand en daarna de linker hand krijt een beurt om begroet en benoemd te worden.
Duimelot, Likkepot, Langejan, Ringeling en Pinkje klein.

Handklapspelletje
Jan Tik Jan Tak
Jan suikerplak
Jan vinger in de mond
Jan suikerklont.

Koperbalspel: warmtezin stimuleren door het koper, geven en ontvangen – beurtnemen

Handpop Bibabolletje brengt de bal en speelt eerst even mee. (weer de B-klank)

Open en dicht 2 x
De koperbal wordt warm
Op de stralende dag
Ga ik flink aan het werk
In de donkere nacht
Worden wij weer sterk
Open en dicht 2 x

bron: Kringspelen en Ritmisch-muzikale bewegingsspelen. Samengesteld door Bernadette de la Houssaye en uitgegeven door Zonnehuizen Veltheim Stenia

Ik heb een mooie appel
Die appel is voor jou
Maar kijk eens naar mijn lege hand
Die’s vol wat ging dat snel.
Ik heb een mooie appel
Die appel is voor jou.

Girofonetiek: De klanken worden gevoeld, de bewegingsstroom wordt als het ware op de huid gespiegeld. Klanken worden op deze wijze beleefd en bewust ervaren. De karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten van de klanken werken verder ook door.
Op de rug -
M E L A B ; L herkenbaar uit zijn eigen naam; De M & L brengen beweging, stroming tot stand. De E brengt je bij jezelf, de A is open makend - wisselen binnen/buiten. De B is ook een klank die je weer in je eigen lijf brengt om mee af te sluiten.
IK BEN en daarna zijn naam

Terwijl ik deze klanken met hem doe (op zijn rug), is hij helemaal stil en rustig, intense beleving van de tastervaring en de klanken. Vooral de B en de K lijkt hij erg leuk te vinden!


Voeten en benen
Het bewustzijn ook naar de onderste ledenmaten trekken voor de volgende activiteit.

Ik heb twee voeten l. &; r. afwisselend naar voren en wiebelen
Om de aarde te begroeten. A-gebaar met benen en voeten
Dat is de rechtervoet, r. naar voren
Dat is de linkervoet. l. naar voren
De rechtervoet is sterk, stampen
De linkervoet is vlug. op tenen-v
Verdwijnt eerst de ene, r. terug
De ander vindt hem terug! l. stap naar achteren


Ik heb twee handen A-gebaar met armen en handen
Snel en behendig. S EEE in afwisselend tempo/grote/richting boven naar ben.
Dit is de rechterhand, r. A
De linker die is hier. l. stap naar achteren
Ze dansen, lachen, handen en vingers maken vrolijke dansgebaar
Lachen van plezier!


Boetseren - De eerste aantal keren alleen de medium leren kennen (plasticine van Lyra) Ik maak intussen verschillende vormen - een mensfiguur. Na een aantal weken maak ik een boom, een beer en een bij. Ik vertel een verhaaltje hierbij en laat de beer duidelijk tegen de boom aan leunen, een B vormend. Er is ook een gedichtje bij het verhaaltje. De klank B wordt steeds herhaald en met extra klem uitgesproken. Het duurt maar een paar minuten, dan gaan wij over naar een tekenactiviteit.

 

Eerst tekent hij vrij, hij mag èèn potlood kiezen en mag dan vrij tekenen. De eerste aantal keren maakt hij krabbels, en trekt een rondje om de rand van het papier. Na een aantal weken maak ik op de achterkant ook een spiraal, ik zeg daarbij het versje van slak slak slak kom uit jouw huisje/ gaat in jouw huisje.

Afsluiten met beginspreuk

Groeten (handpop)

Volgende stap:
Een toneeltje met de beer, de boom en de bijen en bloemen opstellen als een klein tafelspelletje van Lyra boetseerklei gemaakt, of met een klein schaduw theater.
Het verhaaltje van de beer vertellen met euritmie-gebaren en ook gebruikmakend van beeldende gebaren; de klanken bewust laten klinken.

In het bos staat een boom
De bijen bouwen een nest in de boom
Ze brengen het zoete sap van de bloemen naar bijennest
Daar maken zij honing. Hmmmmm
Op de weide staan er vele bloemen
Bloemen van alle kleuren en geuren
De bijtjes snoepen naar hartenlust
Lekkere zoete honing siroop
Heen en weer, heen en weer vliegen de bijtjes
Van bloem tot bloem
Van de bloemen naar het bos
In het bos naar hun eigen boom
Bzzzzz
Daar maken zij honing
Zoete honing siroop
Hmmmmm
In het bos loopt een bruine beer
De beer snuift in de lucht
Wat ruikt hij daar
Hmmm Lekkere zoete honing!
Boven in de boom!
De beer reikte met zijn bruine berenlijf naar boven
Hij stond tegen de boom
Hij rekte en strekte
Met zijn berenpoot en vond het bijennest!
Hij brak een brok af van het bijennest
Hij likte de zoete honing
Hmmm lekker! Smullen maar!
Lekker 3x (L van klein naar groot)
Dat vonden de bijtjes niet fijn
Daar waren zij niet blij mee.
Ze vlogen af op de beer, bzzzz
Ze prikte hem op zijn brede bruine neus
Ze prikte hem op zijn ronde bruine oor
Au au au dat doet pijn!
De beer rende weg
Zo snel als maar kan.


Heeft onze bruine beer nu wel zijn lesje geleerd?

Wie zal het weten.....

Wij zullen maar moeten afwachten en zien!


Tekenactiviteit: arceren


Ik maak korte diagonale lijntjes, het hele blad hiermee vullend. Richting van lijnen altijd van rechts boven naar links onder. Een beeld om hierbij te helpen kan bij voorbeeld zijn dat het regendruppels voorstelt. Ik vraag M om hierbij te helpen. Eén kleur aanhouden. Hij doet het wel, maar het kan maar heel even. Deze activiteit heb ik een aantal keren voorgedaan en besloten om het even op vrije tekenen te houden voor M. en daarna eerst de krabbel tekenoefening te doen.


Krabbeloefening
: P. 162 Extrales A McAEen groot vel papier – zodat zijn hand ver naar voren en zijwaarts kan bewegen. Het kind houdt een, twee of drie krijtjes in de hand, in de ‘Cross Palmaire’ greep. De tekenbeweging komt vanuit de schouder. Krabbels maken in een antikloks-spiraalrichting (rechtshandig)
Let op zithouding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten