maandag 16 november 2009

Kleuren en hun werking

Kleuren

De ziel leeft in de kleuren; de kleuren beïnvloeden onze emoties – veel in taal te vinden hiervan:
Rood van woede, groen van jaloezie, een gekleurde voorstelling van zaken geven, kleur bekennen, een blauwtje lopen, daar erger ik mij groen en geel aan, geel zijn van nijd, zo rood als een tomaat (schaamte)

Complementaire of contrasterende kleuren worden in het innerlijk gewekt.
Bij jonge kinderen, en ik vermoed bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand ook, werkt de contrastkleuren heel direct. Denken komt nog niet tussenbeide

Blauw – oranje
Geel – paars
Rood – groen
In de kleurencirkel tegenover elkaar

De kleuren brengen ons innerlijk in beweging. In de wereld om ons heen zijn de kleuren ook voortdurend in beweging. Als het lichter is en het is koeler en droger in de atmosfeer, dan kunnen de kleuren transparant en helder zijn. Als het donkerder en warmer is, kunnen de kleuren opgloeien en sterker zijn. De verschijning en de bewegingen van de kleuren in de ruimte om ons heen zijn steeds afhankelijk van de sterkte van het licht en de werking van de duisternis.
Geel – rood actief, warm, licht.
Rood – violet passief, koud, duister.

Karakter, Temperatuur, Beweging, Gesprek, Gebaar.

Karakteristieke kwaliteiten blijven in het water werkzaam; geen bindmiddel of substantie dat het beïnvloed in de beweging
Regenboog – niet aan materie zuiver kleur

De kleuren werken op elkaar in. Ontmoeting

Nat-in-nat – vleiend, zachte grensovergangen
Lijn = tekenen
Vlak = schilderen.

Rood is niet alleen voor ons gevoel de meest warme kleur, van alle kleuren verwarmt rood licht voorwerpen ook het sterkste in fysieke zin. Ten slotte heeft rood een duidelijk warmte effect op het lichaam. Zelfs bij blinde mensen gaat de hartslag en lichaamstemperatuur in een rode ruimte omhoog.
Moed
Vreugde, jubel
Devotie
Mensenliefde
Offerkracht
Actief rood.
Wekt een gloedvol enthousiasme in onze wil. Eerst daardoor krijgt onze wil richting en kracht. Kortom, rood is verwant aan menselijke wilskracht.
Daarvoor proberen we rood met gesloten ogen te visualiseren. Als dit ons lukt, kunnen we dit beeld loslaten en ons concentreren op de kracht in ons die dit beeld tot stand heeft gebracht. Bij het visualiseren van rood zullen we dan bemerken dat we wilskracht hebben aangesproken. We merken ook aan ons lichaam dat deze kracht in onze onderbuik gelokaliseerd kan worden. We kunnen de oefening ook omkeren. Visualiseert wilskracht
Cholerisch

Associatie
Waar wordt het toegepast in leven? Alarm, brandweer, gevaar, alarmknop noodrem.

Bij het geel is opvallend dat het van alle kleuren het gemakkelijkste te vervuilen is, zeker wanneer het een teer licht geel betreft. Het uitstralende gebaar van het zachtste, teerste geel vraagt om een grote zuiverheid. Bij het schilderen van een uiterst teer geel is dit onmiddellijk te ervaren. We kunnen concluderen dat geel wordt gekenmerkt door een zuivere stralendheid.

Geel, als minst verduisterde licht dicht bij het wit staande, wordt gekarakteriseerd door haar zuivere stralendheid. Wederom zoeken we naar een verwante dynamiek in ons zielenleven. De kracht in onze ziel waar zuivere helderheid of stralendheid van ons gevraagd wordt, is het denken. En zoals we om zelfstandig en helder te kunnen denken iets van onze (duistere) wil in het licht van het denken moeten brengen, ontstaat geel doordat licht een weinig verduistering ondergaat.
In goudgeel licht de klaarheid van het denken.
Blijdschap, vrolijk zijn
Danst en straalt

Sanguinisch

Blauw
Richten we onze blik op het lichte blauw boven de horizon van een wolkenloze winterhemel, dan ervaren we dat onze blik in dit blauw kan rusten. In dit lichte blauw kijkend ervaart men wijdsheid, maar nog geen diepte. Het oplichtende wit van de lucht onmiddellijk boven de horizon straalt op je toe. Het donkerdere blauw van het hoogste punt aan de hemel, het zenit, krijgt juist, zeker wanneer we hoger in de bergen stijgen, in toenemende mate diepte, het wordt zuigend. Vandaar dat de taalwijsheid spreekt van diepblauw. Merken we op dat we bij het zien van een blauwe hemel door een zonverlichte atmosfeer kijken naar het duistere heelal. Naarmate het blauw donkerder wordt, neemt de diepte ervan toe.
In het cyaan ontmoeten we de ademende weidsheid van de ruimte, van de ether, waar ons oog in kan rusten.
Melancholie
Ruimte, verte, uitspansel, onbegrensd
De overeenkomstige activiteit in onze ziel is dat we ruimte in ons innerlijk scheppen, waar een ademende rust kan heersen. Tegelijkertijd merken we dat van deze kleur een verlangen uitgaat dat aan heimwee doet denken. Ademende wijdheid en verlangen gaan samen.
Steiner drukt dit heel kernachtig uit met de woorden: in etherblauw rust het verlangen naar de geest.

Violet
Het stralende karakter van het violet is dan ook volledig tegengesteld aan dat van het geel. Waar het geel een uitwendig stalend gebaar laat zien, zouden we bij het violet kunnen spreken van een inwendige, naar binnen gekeerde, straling. P passieve violet als het oplichtende duister.
Visualiseren we violet, dan worden we een sterk naar binnen gerichte concentratie gewaar die gepaard gaat met de beleving van overgave, je erin begeven. Dit keer treedt er niet een bepaald lichaamsdeel op de voorgrond. Stemming die van offerkracht, deemoed en overgave.
Eeuwigheid, gebed, eeuwigheid.
Paars ernstig, moed gevend

Groen
De groen van de regenboog. Verwondering, sensitiviteit,
Visualiseren we groen, dan ervaren we een kracht van harmonie en evenwicht, verbonden met de beleving van het gehele lichaam.
Groen ademt leven
Neutraal, balans.
Flegma
Begrip hebben voor de wereld
Rust, vrede
Denken
Prille onschuld

Associatie
Waar wordt het toegepast in leven? Verkeerslicht, veilig, een groentje, planten op de vensterbank, rode paprika of tomaat om een groen dis op te fleuren.

Oranje
Warmte, energie
Zelfkennis – goede en zwakke eigenschappen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten